Trình chuyển đổi EPUB sang OPUS

Chuyển file của bạn từ Electronic Publication sang Opus Audio File bằng trình chuyển đổi EPUB sang OPUS.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file EPUB thành OPUS?

Hãy thử chuyển đổi OPUS với file thử nghiệm EPUB

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ EPUB sang OPUS:

Chuyển đổi EPUB sang OPUS với file ví dụ EPUB của chúng tôi.