Trình chuyển đổi MKV sang AIFF

Chuyển file của bạn từ Matroska Video File sang Audio Interchage File Format bằng trình chuyển đổi MKV sang AIFF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file MKV thành AIFF?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ AIFF sang MKV:

Trình chuyển đổi AIFF sang MKV
Hãy thử chuyển đổi AIFF với file thử nghiệm MKV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MKV sang AIFF:

Chuyển đổi MKV sang AIFF với file ví dụ MKV của chúng tôi.