Trình chuyển đổi MKV sang OPUS

Chuyển file của bạn từ Matroska Video File sang Opus Audio File bằng trình chuyển đổi MKV sang OPUS.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file MKV thành OPUS?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ OPUS sang MKV:

Trình chuyển đổi OPUS sang MKV
Hãy thử chuyển đổi OPUS với file thử nghiệm MKV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MKV sang OPUS:

Chuyển đổi MKV sang OPUS với file ví dụ MKV của chúng tôi.