Trình chuyển đổi MKV sang WMA

Chuyển file của bạn từ Matroska Video File sang Windows Media (Metafile) bằng trình chuyển đổi MKV sang WMA.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file MKV thành WMA?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WMA sang MKV:

Trình chuyển đổi WMA sang MKV
Hãy thử chuyển đổi WMA với file thử nghiệm MKV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MKV sang WMA:

Chuyển đổi MKV sang WMA với file ví dụ MKV của chúng tôi.