Trình chuyển đổi MKV sang WAV

Chuyển file của bạn từ Matroska Video File sang WAVE Audio bằng trình chuyển đổi MKV sang WAV.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file MKV thành WAV?

  1. Chọn file MKV mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MKV sang WAV
  4. Tải file WAV của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WAV sang MKV:

Trình chuyển đổi WAV sang MKV
Hãy thử chuyển đổi WAV với file thử nghiệm MKV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MKV sang WAV:

Chuyển đổi MKV sang WAV với file ví dụ MKV của chúng tôi.