Trình chuyển đổi OGV sang AAC

Chuyển file của bạn từ Ogg Video File sang MPEG-2 Advanced Audio Coding File bằng trình chuyển đổi OGV sang AAC.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file OGV thành AAC?

  1. Chọn file OGV mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ OGV sang AAC
  4. Tải file AAC của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ AAC sang OGV:

Trình chuyển đổi AAC sang OGV