Trình chuyển đổi FLAC sang OPUS

Chuyển file của bạn từ Free Lossless Audio Codec File sang Opus Audio File bằng trình chuyển đổi FLAC sang OPUS.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file FLAC thành OPUS?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ OPUS sang FLAC:

Trình chuyển đổi OPUS sang FLAC
Hãy thử chuyển đổi OPUS với file thử nghiệm FLAC

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ FLAC sang OPUS:

Chuyển đổi FLAC sang OPUS với file ví dụ FLAC của chúng tôi.