Trình chuyển đổi FLAC sang OGG

Chuyển file của bạn từ Free Lossless Audio Codec File sang Ogg Vorbis Audio File bằng trình chuyển đổi FLAC sang OGG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file FLAC thành OGG?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ OGG sang FLAC:

Trình chuyển đổi OGG sang FLAC
Hãy thử chuyển đổi OGG với file thử nghiệm FLAC

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ FLAC sang OGG:

Chuyển đổi FLAC sang OGG với file ví dụ FLAC của chúng tôi.