Trình chuyển đổi WAV sang FLAC

Chuyển file của bạn từ WAVE Audio sang Free Lossless Audio Codec File bằng trình chuyển đổi WAV sang FLAC.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file WAV thành FLAC?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ FLAC sang WAV:

Trình chuyển đổi FLAC sang WAV
Hãy thử chuyển đổi FLAC với file thử nghiệm WAV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WAV sang FLAC:

Chuyển đổi WAV sang FLAC với file ví dụ WAV của chúng tôi.