Trình chuyển đổi WAV sang FLAC

Chuyển đổi WAV sang FLAC

Chuyển file của bạn từ WAVE Audio sang Free Lossless Audio Codec File bằng trình chuyển đổi WAV sang FLAC.

Trình chuyển đổi flac

Trình chuyển đổi flac
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/audio/wav/example_small.wav)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi độ phân giải bit:
 • Thay đổi tỷ lệ lấy mẫu:
 • Thay đổi các kênh của âm thanh:
 • Cắt bớt âm thanh:
  đến
 • Normalize audio:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ FLAC sang WAV:
Trình chuyển đổi FLAC sang WAV

Hãy thử chuyển đổi FLAC với file thử nghiệm WAV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WAV sang FLAC:
Chuyển đổi WAV sang FLAC với file ví dụ WAV của chúng tôi.