Chuyển đổi FLAC sang WAV

Trình chuyển đổi âm nhạc trực tuyến

Chuyển file của bạn từ Free Lossless Audio Codec File sang WAVE Audio bằng trình chuyển đổi FLAC sang WAV.

Trình chuyển đổi wav

Trình chuyển đổi wav
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/audio/flac/example.flac)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi độ phân giải bit:
 • Thay đổi tỷ lệ lấy mẫu:
 • Thay đổi các kênh của âm thanh:
 • Cắt bớt âm thanh:
  đến
 • Normalize audio:
 • Hiển thị các tùy chọn nâng cao >
 • Định dạng PCM:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WAV sang FLAC:
Trình chuyển đổi WAV sang FLAC

Hãy thử chuyển đổi WAV với file thử nghiệm FLAC

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ FLAC sang WAV:
Chuyển đổi FLAC sang WAV với file ví dụ FLAC của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file FLAC thành WAV?

 1. Chọn file FLAC mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ FLAC sang WAV
 4. Tải file WAV của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang
Chuyển file FLAC của bạn sang định dạng khác
Trình chuyển đổi FLAC phổ biến nhất của chúng tôi