Trình chuyển đổi M4A sang FLAC

Chuyển file của bạn từ MPEG-4 Audio Layer sang Free Lossless Audio Codec File bằng trình chuyển đổi M4A sang FLAC.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file M4A thành FLAC?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ FLAC sang M4A:

Trình chuyển đổi FLAC sang M4A
Hãy thử chuyển đổi FLAC với file thử nghiệm M4A

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ M4A sang FLAC:

Chuyển đổi M4A sang FLAC với file ví dụ M4A của chúng tôi.