Trình chuyển đổi M4A sang FLAC

Chuyển đổi M4A sang FLAC

Chuyển file của bạn từ MPEG-4 Audio Layer sang Free Lossless Audio Codec File bằng trình chuyển đổi M4A sang FLAC.

Trình chuyển đổi flac

Trình chuyển đổi flac
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/audio/m4a/example.m4a)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi độ phân giải bit:
 • Thay đổi tỷ lệ lấy mẫu:
 • Thay đổi các kênh của âm thanh:
 • Cắt bớt âm thanh:
  đến
 • Normalize audio:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ FLAC sang M4A:
Trình chuyển đổi FLAC sang M4A

Hãy thử chuyển đổi FLAC với file thử nghiệm M4A

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ M4A sang FLAC:
Chuyển đổi M4A sang FLAC với file ví dụ M4A của chúng tôi.