Trình chuyển đổi MP3 sang WMA

Chuyển file của bạn từ MPEG Layer 3 Audio sang Windows Media (Metafile) bằng trình chuyển đổi MP3 sang WMA.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file MP3 thành WMA?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WMA sang MP3:

Trình chuyển đổi WMA sang MP3
Hãy thử chuyển đổi WMA với file thử nghiệm MP3

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MP3 sang WMA:

Chuyển đổi MP3 sang WMA với file ví dụ MP3 của chúng tôi.