Trình chuyển đổi MP3 sang WMA

Chuyển đổi MP3 sang WMA

Chuyển file của bạn từ MPEG Layer 3 Audio sang Windows Media (Metafile) bằng trình chuyển đổi MP3 sang WMA.

Trình chuyển đổi wma

Trình chuyển đổi wma
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/audio/mp3/example.mp3)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi tốc độ bit của âm thanh:
 • Thay đổi tỷ lệ lấy mẫu:
 • Thay đổi các kênh của âm thanh:
 • Cắt bớt âm thanh:
  đến
 • Normalize audio:
 • Chọn codec âm thanh:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WMA sang MP3:
Trình chuyển đổi WMA sang MP3

Hãy thử chuyển đổi WMA với file thử nghiệm MP3

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MP3 sang WMA:
Chuyển đổi MP3 sang WMA với file ví dụ MP3 của chúng tôi.