Trình chuyển đổi OGG sang WMA

Chuyển file của bạn từ Ogg Vorbis Audio File sang Windows Media (Metafile) bằng trình chuyển đổi OGG sang WMA.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file OGG thành WMA?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WMA sang OGG:

Trình chuyển đổi WMA sang OGG
Hãy thử chuyển đổi WMA với file thử nghiệm OGG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ OGG sang WMA:

Chuyển đổi OGG sang WMA với file ví dụ OGG của chúng tôi.