Chuyển đổi OGG sang WMA

Trình chuyển đổi âm nhạc trực tuyến

Chuyển file của bạn từ Ogg Vorbis Audio File sang Windows Media (Metafile) bằng trình chuyển đổi OGG sang WMA.

Trình chuyển đổi wma

Trình chuyển đổi wma
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/audio/ogg/example.ogg)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi tốc độ bit của âm thanh:
 • Thay đổi tỷ lệ lấy mẫu:
 • Thay đổi các kênh của âm thanh:
 • Cắt bớt âm thanh:
  đến
 • Normalize audio:
 • Chọn codec âm thanh:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WMA sang OGG:
Trình chuyển đổi WMA sang OGG

Hãy thử chuyển đổi WMA với file thử nghiệm OGG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ OGG sang WMA:
Chuyển đổi OGG sang WMA với file ví dụ OGG của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file OGG thành WMA?

 1. Chọn file OGG mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ OGG sang WMA
 4. Tải file WMA của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang
Chuyển file OGG của bạn sang định dạng khác
Trình chuyển đổi OGG phổ biến nhất của chúng tôi