Trình chuyển đổi AAC sang OGG

Chuyển file của bạn từ MPEG-2 Advanced Audio Coding File sang Ogg Vorbis Audio File bằng trình chuyển đổi AAC sang OGG.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file AAC thành OGG?

  1. Chọn file AAC mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AAC sang OGG
  4. Tải file OGG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ OGG sang AAC:

Trình chuyển đổi OGG sang AAC
Hãy thử chuyển đổi OGG với file thử nghiệm AAC

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AAC sang OGG:

Chuyển đổi AAC sang OGG với file ví dụ AAC của chúng tôi.