Chuyển đổi AAC sang OGG

Trình chuyển đổi âm nhạc trực tuyến

Chuyển file của bạn từ MPEG-2 Advanced Audio Coding File sang Ogg Vorbis Audio File bằng trình chuyển đổi AAC sang OGG.

Trình chuyển đổi ogg

Trình chuyển đổi ogg
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/audio/aac/example.aac)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi tốc độ bit của âm thanh:
 • Thay đổi tỷ lệ lấy mẫu:
 • Thay đổi các kênh của âm thanh:
 • Cắt bớt âm thanh:
  đến
 • Normalize audio:
 • Chọn codec âm thanh:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ OGG sang AAC:
Trình chuyển đổi OGG sang AAC

Hãy thử chuyển đổi OGG với file thử nghiệm AAC

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AAC sang OGG:
Chuyển đổi AAC sang OGG với file ví dụ AAC của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file AAC thành OGG?

 1. Chọn file AAC mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AAC sang OGG
 4. Tải file OGG của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang
Chuyển file AAC của bạn sang định dạng khác
Trình chuyển đổi AAC phổ biến nhất của chúng tôi