Trình chuyển đổi AAC sang OGG

Chuyển file của bạn từ MPEG-2 Advanced Audio Coding File sang Ogg Vorbis Audio File bằng trình chuyển đổi AAC sang OGG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file AAC thành OGG?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ OGG sang AAC:

Trình chuyển đổi OGG sang AAC
Hãy thử chuyển đổi OGG với file thử nghiệm AAC

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AAC sang OGG:

Chuyển đổi AAC sang OGG với file ví dụ AAC của chúng tôi.