Trình chuyển đổi WAV sang OGG

Chuyển file của bạn từ WAVE Audio sang Ogg Vorbis Audio File bằng trình chuyển đổi WAV sang OGG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file WAV thành OGG?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ OGG sang WAV:

Trình chuyển đổi OGG sang WAV
Hãy thử chuyển đổi OGG với file thử nghiệm WAV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WAV sang OGG:

Chuyển đổi WAV sang OGG với file ví dụ WAV của chúng tôi.