Trình chuyển đổi AIFF sang WAV

Chuyển file của bạn từ Audio Interchage File Format sang WAVE Audio bằng trình chuyển đổi AIFF sang WAV.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file AIFF thành WAV?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WAV sang AIFF:

Trình chuyển đổi WAV sang AIFF
Hãy thử chuyển đổi WAV với file thử nghiệm AIFF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AIFF sang WAV:

Chuyển đổi AIFF sang WAV với file ví dụ AIFF của chúng tôi.