Trình chuyển đổi AAC sang M4A

Chuyển đổi AAC sang M4A

Chuyển file của bạn từ MPEG-2 Advanced Audio Coding File sang MPEG-4 Audio Layer bằng trình chuyển đổi AAC sang M4A.

Trình chuyển đổi m4a

Trình chuyển đổi m4a
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/audio/aac/example.aac)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi tỷ lệ lấy mẫu:
 • Thay đổi các kênh của âm thanh:
 • Cắt bớt âm thanh:
  đến
 • Normalize audio:
 • Chọn codec âm thanh:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ M4A sang AAC:
Trình chuyển đổi M4A sang AAC

Hãy thử chuyển đổi M4A với file thử nghiệm AAC

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AAC sang M4A:
Chuyển đổi AAC sang M4A với file ví dụ AAC của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file AAC thành M4A?

 1. Chọn file AAC mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AAC sang M4A
 4. Tải file M4A của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang