Trình chuyển đổi AAC sang M4A

Chuyển đổi AAC sang M4A

Thả tập tin tại đây Chọn file
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Chuyển file của bạn từ MPEG-2 Advanced Audio Coding File sang MPEG-4 Audio Layer bằng trình chuyển đổi AAC sang M4A.

Làm cách nào để chuyển đổi file AAC thành M4A?

  1. Chọn file AAC mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AAC sang M4A
  4. Tải file M4A của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ M4A sang AAC:

Trình chuyển đổi M4A sang AAC
Hãy thử chuyển đổi M4A với file thử nghiệm AAC

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AAC sang M4A:

Chuyển đổi AAC sang M4A với file ví dụ AAC của chúng tôi.