Trình chuyển đổi AAC sang M4A

Chuyển file của bạn từ MPEG-2 Advanced Audio Coding File sang MPEG-4 Audio Layer bằng trình chuyển đổi AAC sang M4A.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file AAC thành M4A?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ M4A sang AAC:

Trình chuyển đổi M4A sang AAC
Hãy thử chuyển đổi M4A với file thử nghiệm AAC

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AAC sang M4A:

Chuyển đổi AAC sang M4A với file ví dụ AAC của chúng tôi.