Trình chuyển đổi WAV sang M4A

Chuyển file của bạn từ WAVE Audio sang MPEG-4 Audio Layer bằng trình chuyển đổi WAV sang M4A.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file WAV thành M4A?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ M4A sang WAV:

Trình chuyển đổi M4A sang WAV
Hãy thử chuyển đổi M4A với file thử nghiệm WAV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WAV sang M4A:

Chuyển đổi WAV sang M4A với file ví dụ WAV của chúng tôi.