Trình chuyển đổi M4A sang AAC

Chuyển đổi M4A sang AAC

Chuyển file của bạn từ MPEG-4 Audio Layer sang MPEG-2 Advanced Audio Coding File bằng trình chuyển đổi M4A sang AAC.

Trình chuyển đổi aac

Trình chuyển đổi aac
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/audio/m4a/example.m4a)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi tốc độ bit của âm thanh:
 • Thay đổi tỷ lệ lấy mẫu:
 • Thay đổi các kênh của âm thanh:
 • Cắt bớt âm thanh:
  đến
 • Normalize audio:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ AAC sang M4A:
Trình chuyển đổi AAC sang M4A

Hãy thử chuyển đổi AAC với file thử nghiệm M4A

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ M4A sang AAC:
Chuyển đổi M4A sang AAC với file ví dụ M4A của chúng tôi.