Trình chuyển đổi OPUS sang WAV

Chuyển file của bạn từ Opus Audio File sang WAVE Audio bằng trình chuyển đổi OPUS sang WAV.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file OPUS thành WAV?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WAV sang OPUS:

Trình chuyển đổi WAV sang OPUS
Hãy thử chuyển đổi WAV với file thử nghiệm OPUS

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ OPUS sang WAV:

Chuyển đổi OPUS sang WAV với file ví dụ OPUS của chúng tôi.