Trình chuyển đổi WMA sang OPUS

Chuyển file của bạn từ Windows Media (Metafile) sang Opus Audio File bằng trình chuyển đổi WMA sang OPUS.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Nhập mốc thời gian tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Làm cách nào để chuyển đổi file WMA thành OPUS?

  1. Chọn file WMA mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WMA sang OPUS
  4. Tải file OPUS của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ OPUS sang WMA:

Trình chuyển đổi OPUS sang WMA
Hãy thử chuyển đổi OPUS với file thử nghiệm WMA

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WMA sang OPUS:

Chuyển đổi WMA sang OPUS với file ví dụ WMA của chúng tôi.