Chuyển đổi WMA sang AAC

Trình chuyển đổi âm nhạc trực tuyến

Chuyển file của bạn từ Windows Media (Metafile) sang MPEG-2 Advanced Audio Coding File bằng trình chuyển đổi WMA sang AAC.

Trình chuyển đổi aac

Trình chuyển đổi aac
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/audio/wma/example.wma)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi tốc độ bit của âm thanh:
 • Thay đổi tỷ lệ lấy mẫu:
 • Thay đổi các kênh của âm thanh:
 • Cắt bớt âm thanh:
  đến
 • Normalize audio:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ AAC sang WMA:
Trình chuyển đổi AAC sang WMA

Hãy thử chuyển đổi AAC với file thử nghiệm WMA

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WMA sang AAC:
Chuyển đổi WMA sang AAC với file ví dụ WMA của chúng tôi.

Làm cách nào để chuyển đổi file WMA thành AAC?

 1. Chọn file WMA mà bạn muốn chuyển đổi
 2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
 3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WMA sang AAC
 4. Tải file AAC của bạn
Đánh dấu trang và chia sẻ trang
Chuyển file WMA của bạn sang định dạng khác
Trình chuyển đổi WMA phổ biến nhất của chúng tôi