Trình chuyển đổi AAC sang WMA

Chuyển đổi AAC sang WMA

Chuyển file của bạn từ MPEG-2 Advanced Audio Coding File sang Windows Media (Metafile) bằng trình chuyển đổi AAC sang WMA.

Trình chuyển đổi wma

Trình chuyển đổi wma
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/audio/aac/example.aac)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi tốc độ bit của âm thanh:
 • Thay đổi tỷ lệ lấy mẫu:
 • Thay đổi các kênh của âm thanh:
 • Cắt bớt âm thanh:
  đến
 • Normalize audio:
 • Chọn codec âm thanh:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WMA sang AAC:
Trình chuyển đổi WMA sang AAC

Hãy thử chuyển đổi WMA với file thử nghiệm AAC

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AAC sang WMA:
Chuyển đổi AAC sang WMA với file ví dụ AAC của chúng tôi.